Huishoudelijk Reglement

Stichting Damsterdag

Papiercorso

 

Huishoudelijk Reglement

Deelname aan het jaarlijks te houden Papiercorso staat open voor volwassenen en kinderen (met toestemming van ouder(s).

 

 • 1. Doelstelling

Het houden van een papiercorso in de middag en avond door Appingedam.

 

 • 2. Deelnemersregistratie

Inschrijving voor de papiercorso is officieel na bevestiging van de Stichting.

Aanvragen voor deelname ‘buiten mededinging’ beslist het bestuur.

De Stichting behoudt zich het recht voor in welke categorie een deelnemer ingedeeld zal worden.

 

 • 3. Indeling Categorieën
Categorie Afmeting wagen Aantal personen
A corsowagen Wendbare lengte onbeperkt Breedte max. 3.00 meter.

Hoogte Max. 3.80 meter.

De wagen dient in goede staat te verkeren

Minimaal 5 personen

Personen maken onderdeel uit van de wagen.

B praalwagen Wendbare lengte onbeperkt Breedte max. 3.00 meter

Hoogte max. 3.80 meter

De wagen dient in goede staat te verkeren (bijv. aanhangwagen, bolderkarren, scootmobiel).

C loopgroep Minimaal 10 personen
D fietsgroep Minimaal 2 fietsen
E skeltergroep Minimaal 2 skelters
F Individueel

 

 • 4. Onkostenvergoeding Materiaal
Categorie Materiaalvergoeding Categorie Materiaalvergoeding
A maximaal € 300,- E maximaal € 35,- per groep
B maximaal € 150,- F Geen materiaal vergoeding
C maximaal € 35,- per groep
D maximaal € 35,- per groep

 

De genoemde bedragen zijn maximale bedragen. Stichting Damsterdag kan besluiten om een lager bedrag toe te kennen indien de deelnemer niet aan de gestelde eisen voldoet. De materiaalvergoeding wordt als volgt berekend: het totaal bedrag aan declaraties minus het bedrag aan wat aan sponsoring is ontvangen min het bedrag aan lijm wat via de stichting bestelt is

 

 • 5.1 Declaraties

Declareren kan alleen geschieden via het declaratieformulier op basis van originele en gespecificeerde nota’s, de kassabonnen kunt u kopiëren op A4-formaat. Het declaratieformulier is te verkrijgen via e-mail en te downloaden via damsterdag.nl. Let op! Levert u alleen declaraties in die daadwerkelijk nodig waren voor de constructie van de wagen, fiets, skelter etc. Declaraties kunnen worden ingediend bij het bestuur van Stichting Damsterdag tijdens de evaluatieavond.

 • Declaraties worden alleen uitgekeerd als daadwerkelijk is gestart in de optocht.
 • Indien uw eigen sponsoring toereikend is voor het bekostigen van uw deelname verzoeken wij u geen declaraties in te dienen.

 

 • 5.2 Rekenvoorbeeld
deelnemer A
deel a uitgaven € 1.000,00
inkomsten € 800,00
lijm via stichting € 50,00
totaal € 150,00
deel b categorieën
a corso € 300,00
b praal € 150,00
c loop € 35,00
totaal € 485,00
uit te keren bedrag € 150,00
als het bedrag van deel a lager is dan deel b wordt deel a uitgekeerd,
als het bedrag van deel a hoger is dan deel b wordt deel b uitgekeerd

 

 • 6. Materiaal

Onder materiaal wordt hoofdzakelijk papier verstaan. Alle papiertechnieken zijn toegestaan

Naast het gebruik van papier is het toegestaan om voor 10 % materiaal naar keuze te gebruiken voor de uitwerking van het thema.

 

 • 7. Sponsoren/reclame

Sponsornamen en merkreclames mogen tijdens de optocht, zowel in de middag als in de

avondoptocht worden meegevoerd.

De reclamekaravaan doet mee buiten mededinging en zorgt voor de benodigde financiële ondersteuning van de organisatie.

 

 • 8. Jury

De vakjury tijdens de middagoptocht bestaat uit minimaal vijf personen. Elk jurylid geeft zijn of haar persoonlijke mening op de volgende punten:

Uitbeelding van het thema, kleur, vorm, materiaalgebruik en algemene indruk.

Het bestuur van Stichting Damsterdag heeft geen invloed op de uitslag van de jury!

De juryuitslag is bindend!

De publieksjury bestaat uit minimaal twee personen die het publiek tijdens de middagoptocht vragen naar hun mening.

De verlichtingsjury beoordeelt tijdens de avondoptocht de beste verlichting onder de deelnemers. Deze prijs wordt tijdens de kijkdag uitgereikt.

 

 • 9. Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats op een door het bestuur uitgekozen locatie.

Per categorie worden een 1e, 2e, en een 3e prijs uitgereikt.

 

 • 10. Verlichting

Voor de avondoptocht wordt verlichting op prijs gesteld. De manier en de vorm van de verlichting wordt apart gejureerd. Open vuur is niet toegestaan.

Denkt u bij de uitvoering van de verlichting wel aan de brandveiligheid!

 

 • 11. Veiligheid

Het bestuur verzoekt de deelnemers om tenminste 1 mobiele telefoon tijdens de optochten beschikbaar te hebben.

Alle deelnemers zullen worden voorzien van een speciaal telefoonnummer dat gebeld kan worden mochten er problemen ontstaan.

 

Huishoudelijke Mededelingen

 • Het bestuur van Stichting Damsterdag is gerechtigd deelnemers met ongepast gedrag onmiddellijk uit de corso te (laten) verwijderen.
 • Open vuur en alcohol meevoeren in de optocht is ten strengste verboden.
 • De technische staat van de wagens en overige vervoersmiddelen dienen in voldoende staat van onderhoud te verkeren en aan de wettelijke eisen te voldoen.
 • Onredelijk gedrag onder deelnemers (over b.v. de uitslag van de jury)

kan leiden tot uitsluiten van deelname voor het komende jaar.

 • Alle gebruikte terreinen en of locaties dienen in goede staat achtergelaten

te worden.

 • De wagens dienen voorzien te zijn van een goedgekeurde brandblusser.

 

Huishoudelijk reglement van Stichting Damsterdag,

vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 28 april 2017

Bestuur Stichting Damsterdag

Liesbeth van Diedenhoven Voorzitter
Ingrid Tent Penningmeester
Klaas Moesker Bestuurslid
Bram Havinga Bestuurslid
Jos Mannes Bestuurslid
Tanja Vortman Bestuurslid
Willem Klunder Bestuurslid
Liane Wils Bestuurslid

 

download hier het reglement als pdf